អាជ្ញាធរឃុំវិហាធំបញ្ជាក់ជាថ្មីថាស្ថាននីទឹកស្អាតក្នុងឃុំធ្វើបាន៨០%ហើយ

អាជ្ញាធរឃុំវិហាធំបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចមានបណ្តាញទឹកស្អាតប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ព្រោះពេលនេះ ស្ថាននីទឹកស្អាត ក្នុងភូមិ ក្តីបឹង នៅសល់តែ ២០%តែប៉ុណ្ណោះនឹងអាចតបណ្តាញជូនពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ហើយ ។


លោកម៉ីមឿនក្រុមប្រឹក្សាឃុំវិហារធំបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិថាលោកបានទៅជួបជាមួយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសាងសង់ ស្ថាននីទឹកស្អាត ភូមិក្តីបឹង ថាយ៉ាងយូក្នុងឆ្នាំ២០១៩នឹងបានប្រើប្រាស់ហើយ ។


ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងបន្តជម្រុញ ដល់ក្រុមការងារ បង្កើនល្បឿនសាងសង់ ដើម្បីបានទឹកប្រើប្រាស់ តាមកាចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។លោកថា“ត្រឡបទៅវិញខ្ញុំនឹងប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សារទាំងអស់ រកដំណោះស្រាយពន្លឿន អាចសរសេរលិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គការដែគូរ ឬស្រុក ខេត្ត នឹងមន្ទីពាក់ព័ន្ធ” ។
លោកថាទោះមិនទាន់មានបណ្តាញទឹកស្អាតប្រើប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងច្រើនពីបញ្ហាសុខភាពនឹងអនាម័យក្នុងការទទួទានដោយឃុំបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ជាប្រចាំនឹងបានស្វែងរកអង្គការដែគូនដែលផល្លិតទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ដូជូនប្រជនប្រើប្រាស់តម្លៃសម្រម គឺស្ថានីទឹកស្អាត ១០០១ ។


ឃុំវិហារធំមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាង៧០០០នាក់ ស្មើជាង២០០០គ្រួសារមានចំនួន៩ភូមិ ។

ស្តាប់វិទ្យុតាមអ៊ីនធើណេត

ទាញយកកម្មវិធីស្តាប់តាមទូរស័ព្ទ

ios         adriod

ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​ថ្មីៗ​ពី​គេហ​ទំព័រ

ចំនួនអ្នកចូលរួមទស្សនា

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​

Advertise No Ad

giphy 1
giphy 3
giphy 4
1s7spf